Snorkelend lid

Wie kan er bij ons snorkelend lid worden?

Iedereen kan bij ons snorkelend lid worden. Het maakt dus niet uit hoe jong (min. 14jaar) of oud je bent. Je hoeft geen actieve duiker te zijn. Je wens deel te nemen aan de zwembadlessen / snorkellessen.

Je moet wel in bezit zijn van een zwemdiploma (A&B) en de basis oefeningen beheersen.

Als snorkelend lid maak je wel gebruik van de zwembad faciliteiten. Echter aan de duiklessen en clubduiken met perslucht kan niet worden deelgenomen.

Wat stellen wij er tegenover?

De snorkelende- / zwemmende lid:

  • Wordt ingeschreven bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB);
  • leden ontvangen het magazine van de NOB;
  • zijn verzekerd via de NOB voor ongevallen;
  • worden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de vereniging.
  • hebben inspraak tijdens de algemene ledenvergadering, echter geen stemrecht.
  • kan plaats nemen in het bestuur.
  • kan plaats nemen in de verschillende commissies.
  • ontvangt een uitnodiging voor het meedoen aan de activiteiten van de Bermuda Divers. U ontvangt vier keer per jaar het clubblad digitaal;

Wat zijn de kosten?

De snorkelende leden wordt een contributie aangerekend van € 115,00 per jaar.

Schrijf je in via ons contactformulier.