NOB en CMAS

De Nederlandse Onderwatersport Bond

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) is de bond voor alle duikers en daarmee dé organisatie voor iedereen die het unieke van ‘onderwater-zijn’ wil beleven. De NOB is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aangesloten bij sportkoepel NOC*NSF, de wereld duikfederatie CMAS en de Europese duikfederatie EUF. Zo’n 16.000 aangesloten duikers en 300 duikverenigingen en 30 duikscholen profiteren van het feit dat de NOB zich opstelt als dienstverlener, belangenbehartiger en loket voor alle vragen met betrekking tot de onderwatersport.• Voor jeugdige duikers is er overigens een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld.

Wat betekent dit concreet?

• De NOB biedt haar leden kwalitatief uitstekende duikopleidingen, instructeursopleidingen en duikspecialisaties aan. Bij specialisaties kun je bijvoorbeeld denken aan onderwaterfotografie, maar ook aan wrakduiken, driftduiken of ijsduiken.

• Daarnaast behartigt de NOB de belangen van de Nederlandse duikers door constant aan de verbetering van de duikplaatsen in ons land te werken. Met name in Zeeland zijn door toedoen van de NOB veel duiktrappen neergelegd en wordt hard gewerkt om een ware ‘Dutch Divers’ Delta’ te creëren.

• Voor jeugdige duikers is er overigens een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld.

• Ook ondersteunt de NOB haar verenigingen door kennis, ervaring en actuele informatie op het gebied van algemene en duik specifieke verenigingszaken te delen. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, medische zaken en wetgeving, maar ook aan ledenwerving, PR en communicatie.

Bereikbaarheid van de NOB:

Via Email: info@onderwatersport.org
Website: www.onderwatersport.org

Nederlandse Onderwatersport Bond
Landjuweel 62
3905 PH Veenendaal

Tel: 0318-559347
Fax: 0318-559348