Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

De uitkering bij overlijden t.g.v. een ongeval is € 15.000; bij blijvende invaliditeit is de maximale uitkering € 60.000. 
De ongevallenverzekering geldt (uitsluitend) voor NOB-leden en is van kracht gedurende alle sportduikactiviteiten, alsmede het langs de normale, rechtstreekse weg komen naar en gaan van de duikplaats. Ook is de verzekering van kracht tijdens het verrichten van werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de bond en de aangesloten verenigingen. De premie wordt jaarlijks automatisch via de vereniging in rekening gebracht via de contributienota.
De ongevallenverzekering dekt geen ziekte- en/of behandelingskosten, met uitzondering van de behandelingskosten van een decompressieongeval (kostprijs).

De polisvoorwaarden zijn hier terug te vinden