NOB en CMAS

Als vereniging staan we niet op ons zelf. We zijn aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). 

De NOB is op haar beurt weer aangesloten bij de overkoepelende organisatie Conféderation Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) Er zijn bij de CMAS ongeveer 12.000 duikverenigingen uit 73 landen aangesloten. 

Als NOB duiker ben je dus in gezelschap van ongeveer 3,5 miljoen duikers die bij de CMAS aangesloten zijn. De duikbrevetten, die door de NOB worden uitgegeven, worden door de CMAS erkend en kunnen dus internationaal gebruikt worden. 

In 2003 voert de NOB, ingegeven door Europeese normen en wetgeving een aantal wijzigingen door.
Een van de belangrijkste wiizigingen is de vervanging van het Veiligheidsregelement in “Richtlijnen voor veilig duiken”. Kort samengevat komt het er op neer dat iedere individuele duiker verantwoordelijk is voor zijn eigen duik. Er worden adviezen gegeven maar de duiker is zelf verantwoordelijk voor het al of niet opvolgen van deze adviezen. De buddy bepaalt vervolgens of hij/zij met deze duiker wil duiken, met andere woorden voelt men zich er veilig bij. Zie ook “Richtlijnen veilig duiken” elders op deze website. Deze veranderingen hebben effecten op de wijze waarop de opleiding gestalte krijgt. 

Nederlandse Onderwatersport Bond
Landjuweel 62 
3905 PH Veenendaal  
T 0318-559347  
info@onderwatersport.org

facebookinstagramtwitteryou tube