Kostprijs

Uiteraard zijn er, zoals bij iedere sport, kosten aan de duiksport verbonden.


Contributie of lidgeld:
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 • Lidgeld: vanaf 1 januari 2017
 • junior leden < 18jaar:  100€* (Een junior lid is een lid die op 1 januari van het beginnende lidmaatschapsjaar jonger is dan 18 jaar.)
 • Leden > 18 jaar: 125€*
 • Brevetten: 55€**
 • Specialty's: 25€**
 • Snorkelcursus: 65€**

*De contributies kunnen jaarlijks worden herzien, het NOB aandeel is opgenomen in het lidgeld.
**Prijzen zijn exclusief het benodigde cursusmateriaal en/of cursusboek.

Huur clubmateriaal:
Om kosten te besparen bestaat er binnen de club de mogelijkheid om gedurende het buitenseizoen (vanaf de laatste zwembadtraining in het voorjaar tot en met de eerste in september) een materiaalset van de club te huren.
-Het complete set bestaat uit een:

 • trimjack
 • fles
 • automatenset met een 1e en 2e trap, manometer en octopus.
  huurprijs is € 140,- per jaar.


-Het is ook mogelijk om de onderdelen los te huren. Dan worden de volgende tarieven gehanteerd:

 •  trimjack € 60,-
 •  fles € 30,-
 • compleet automatenset € 60,-

-Tijdens de zwembadtrainingen zijn persluchtflessen te huur voor 5 euro per fles.