Duikmedische keuring

Duikmedische keuring

De NOB stelt dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd moeten zijn. Duikers dienen iedere drie jaar (of jaarlijks als iemand vijftig jaar of ouder is) goedgekeurd te worden om te mogen duiken. Zo’n duikmedische keuring mag formeel worden verricht door iedere arts, maar gezien het specifieke karakter ervan adviseren wij leden om te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde.

Meer informatie:

 

Eisen voor instructeurs

Sportduikinstructeurs die tijdens hun lesactiviteiten binnen de in de wet gestelde voorwaarden blijven, kunnen volstaan met een medische goedkeuring via een willekeurige arts.
Sportduikinstructeurs die tijdens hun lesactiviteiten niet voldoen aan (één van) de voorwaarden die de ARBO-wet stelt, moeten zich laten keuren door een duikerarts-A. De Arbeidsinspectie heeft toegelicht dat deze keuze is gemaakt vanwege het hogere risico dat een dergelijke sportduikinstructeur loopt.

Een overzicht van duikerartsen-A vind je op www.ndc.nl.

 

Medische duikkwesties

Mag je duiken als je zwanger bent? Of als je last hebt van migraine? Of als je reuma hebt? Het antwoord op veel vragen is te vinden op de website van Duiken.nl.
Staat het antwoord op je vraag er niet tussen, of zou je je situatie toch graag wat specifieker willen bespreken? Neem dan contact op met onze medisch consulent Marleen Baas!

Moet je als vereniging verplicht een AED aanschaffen?
En wat is nou eigenlijk het advies van de medische commissie over opstijgingen?

 

Jaarlijkse reanimatie en AED training

Ieder jaar organiseert de Bermuda Divers voor zijn leden een gratis reanimatie en AED training.
Deze trainingen worden gegeven door "Stichting Reanimatie Kloosterzande" erkend door de Nederlandse Hartstichting.
Na het volgen van deze lessen krijgen onze Bermuda Divers een Diploma reanimatie (BLS) en AED uitgereikt.
Om het diploma te behouden dien je wel jaarlijks een herhalingsles te volgen. Ook deze herhalingsles wordt door de Bermuda Divers bekostigd en georganiseerd voor onze leden.
Meer info op www.reanimatiepartner.nl.