collectief verzekerd

Als NOB-lid ben je collectief verzekerd!

Alle NOB-leden zijn automatisch collectief verzekerd voor aansprakelijkheid en tegen de blijvende gevolgen van (duik)ongevallen. Dat geldt voor alle sportduikactiviteiten, al dan niet in verenigingsverband en in binnen- en buitenland. De premie wordt via de contributie verrekend. De NOB heeft voor leden drie collectieve verzekeringen afgesloten: