Bestuurders en toezichthouders

Bestuurders en toezichthouders

Verzekerd is de persoonlijke aansprakelijkheid van NOB-verenigingsbestuurders voor door derden geleden financiële schade als gevolg van fouten. De maximale uitkering bedraagt € 250.000,- per jaar en per vereniging. 

Deze verzekering dekt alleen financiële schade als gevolg van ondeugdelijk bestuur. 
De verzekering geldt voor NOB-verenigingsbestuursleden. De premie wordt jaarlijks automatisch aan de vereniging in rekening gebracht via de contributienota. 
 

Bekijk hier de polisvoorwaarden