Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor personenschade en zaakschade. Het eigen risico bedraagt € 45,- en de maximale uitkering per gebeurtenis is € 1.250.000,-, met een maximum per jaar van € 2.500.000,-. 
De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor NOB-leden en voor introducés en is van kracht tijdens alle sportduikactiviteiten. Het is een zogenaamde secundaire verzekering. Dit betekent dat er altijd eerst een beroep wordt gedaan op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de betrokkene zelf.
De premie wordt jaarlijks automatisch via de vereniging in rekening gebracht via de contributienota. 

Download hier de polisvoorwaarden